2810380913 2810381336 Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ info@sikiriakakis.gr
hero image
 
- Υπηρεσίες - 
 
 
Γενικοι οροι συνεργασιας
 
Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη
 
Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού αποστολής.
 
Εμπορεύματα που επιστρέφονται ή αποστέλλονται προς επισκευή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίο αποστολής, διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται, τα έξοδα δε μεταφοράς τους βαρύνουν τον πελάτη.
 
Η αξία των τιμολογίων εξοφλείται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων.
 
Η εκπρόθεσμη εξόφληση επιβαρύνεται με νόμιμους τόκους. Μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των τιμολογίων η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα των αναφερόμενων εμπορευμάτων, τα οποία ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

 
Οροι εγγυησης
 
Η εγγύηση κάθε μηχανήματος είναι χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής και ισχύει όταν τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
 
Οι βλάβες λόγω λανθασμένης επιλογής τύπου, υπερφόρτωσης, κακής τοποθέτησης και πλημμελούς συντήρησης δεν καλύπτονται με εγγύηση.
 
Η εγγύηση παρέχεται μόνο για το ίδιο μηχάνημα και δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις έμμεσες ή άμεσες.
 
Οι βλάβες των μηχανημάτων επιδιορθώνονται μόνο στο χώρο της εταιρείας μας.
 
 

SIK ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΟΔΟΣ Ρ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ηράκλειο
Τηλ: 2810380913,2810381336 Κιν: 6944315479