2810380913 2810381336 Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ info@sikiriakakis.gr

Ελαιοραβδιστικό αυτοκινούμενο μηχάνημα πάγκος - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θρυμματιστής Κλαδιών SIK KIRIAKAKIS για τρακτέρ.

ΜSR KPP Ηλεκτρική Βέργα ΜΣ ΚΠΠ παλινδρομικής κίνησης 1

ΜSR LANARA Ηλεκτρική Βέργα ΜSR LANARA - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜSR16 Ηλεκτρική Βέργα ΜΣ P16 παλμικής κίνησης

ΜSR20 Ηλεκτρική Βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ «Τ» τύπου «Αχινός» I

ΜSR20 Ηλεκτρική Βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ «Τ» τύπου «Αχινός» II

ΜSR8 Ηλεκτρική Βέργα τύπου «T» περιστροφικής κίνησης

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ SPOT - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ