2810380913 2810381336 Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ info@sikiriakakis.gr

Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ, Ηράκλειο, Ηρακλείου Τ.Κ.: 71601

Τηλέφωνο: 2810380913,2810381336

Κινητό: 6944315479

Φαξ: 2810380913

E-mail: info@sikiriakakis.gr

Υπεύθυνος: ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Κατηγορία: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Επισκεψιμότητα: 188639

Ιστοσελίδα: http://www.georgikakiriakakis.gr