2810380913 2810381336 Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ info@sikiriakakis.gr
hero image
 
- Aεροσυμπιεστές -
 
Πολλαπλών χρήσεων & εφαρμογών
Αεροσυμπιεστές στιβαρής κατασκευής με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και έτοιμοι προς χρήση σε αγροτικές, οικοδομικές, κατασκευαστικές εργασίες, κινητά συνεργεία και γενικά για όλες τις εφαρμογές όπου η χρήση ρεύματος δεν είναι εφικτή.
 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ 15 λίτρων
Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 4,5 HP με τούμπο 15 λίτρων. Με πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα ανακούφισης. Με κεφαλή C9 παροχής 250 λίτρων ανά λεπτό.
 
 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ 50 λίτρων
Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 6 HP με τούμπο 50 λίτρων. Με πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα ανακούφισης. Με κεφαλή C18 παροχής 430 λίτρων ανά λεπτό.
 
 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ 100 λίτρων
Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 6 HP με τούμπο 100 λίτρων. Με πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα ανακούφισης. Με κεφαλή Β 4900 παροχής 600 λίτρων ανά λεπτό.
 
 
 
SIK ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΟΔΟΣ Ρ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ηράκλειο
Τηλ: 2810380913,2810381336 Κιν: 6944315479