2810380913 2810381336 Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ info@sikiriakakis.gr
hero image
 
Specialization - Quality - Responsibility

The company of Ioannis Efstratios Kyriakakis with the emblematic title MINOS SIK was founded in 1992 and is a continuation of the company founded by his father Efstratios Kyriakakis in 1969, with continuous operation since then until today.

It is active in the field of construction of agricultural machinery. Manufactures eight different types of Excavators with two-stroke and four-stroke engines, electric oil-picking rods, rotary, reciprocating and pulsed as well as ground oil-picking generators, generators with dynamo for the operation of electric rods with the necessary CE certificates.

 

Our products


 

SIK ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΟΔΟΣ Ρ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ηράκλειο
Τηλ: 2810380913,2810381336 Κιν: 6944315479